Skip Navigation Links
Frederiksberg Idræts Union (FIU) havde d.11/10 indkaldt klubberne på Frederiksberg til informationsmøde, hvor vi deltog på FBK´s vegne. Her blev der fortalt om kommunens aktuelle planer for forbredringer og udbygninger af idrætsfaciliteter på Frederiksberg.
FIU havde tidligere på året taget kontakt til FBK med henblik på fornyelse/renovering/bygning af ny hal, dette skyldes at der mangler halkapacitet på Frederiksberg til alle idrætsgrene, og der derfor skal findes placeringer hvor der kan bygges, eller udvides eksisterende haller.
På tegnebrættet er at inddrage FBK hallen i en multihal, som vil blive delvis underjordisk, og der vil komme flere haller/sale og klublokaler til de foreninger der bruger hallerne. FBK er stillet i udsigt at vedblive at have en "ren" badmintonhal som er integreret med de andre haller. 
Alt dette er ikke vedtaget og der skal først laves lokalplan og bevilges penge før det bliver en realitet.
FIU er i løbende kontakt med FBK når der kommer nyt i projektet. 
Se link for foreløbig idé udkast. /cms/Clubfbk/ClubImages/Dokument1.pdf 
 
Med venlig Hilsen
Jane og Tomas Klement 

Seneste nyt