Skip Navigation Links

I 2019 blev der nedsat et vedtægtsbestemt 60+ Udvalg (TPU).

Udvalget består i dag af:
  • Torben Andersen (formand)
  • Kirsten Jensen
  • Jørn Hansen
  • Ulla Soelberg
  • Brian Marjø
  • Lis Hanne Schmidt (suppleant)
  • Tonny Jensen (suppleant)

Endvidere er der til træning hver for-/eftermiddag tilknyttet en holdleder, der er ansvarlig for at lede træningen.

Der er desuden et årligt medlemsmøde.

Seneste nyt