Skip Navigation Links

 

FBK Ungdoms Vision

 

I FBK Ungdom ser vi badminton som en alsidig sportsgren, der udvikler både rumopfattelse, koordination, timing, hurtighed, udholdenhed og balance. Vi tror på, at både piger og drenge kan have stor glæde af at spille badminton - hele livet.


Vores vision er løbende at skabe og organisere seriøse og målrettede træningstilbud, der udvikler badmintonbegejstrede børn og unge i et anerkendende socialt foreningsmiljø:


  • Vi følger de aldersrelaterede anbefalinger for børn og unges udvikling; det sikrer, at udfordringer og færdigheder løbende matcher hinanden på et højt niveau.
  • Vi har en langsigtet strategi for både spillernes og spillets udvikling; det giver en varieret træning, med gode læringsoplevelser og tid til at tage tingene, som de kommer.
  • Vi arbejder aktivt med udvikling af både den enkelte og det omgivende miljø; vi værdsætter spillernes forskellighed i den forståelse, at kompetencer hos den enkelte udvikler kompetencer hos de øvrige.
  • Vi justerer sammensætningen af træningsgrupperne jævnligt, så man på alle udviklingstrin oplever en relevant træning og et stærkt tilhørsforhold til klubben.
  • Vi har en proces- og præstationsorienteret tilgang til konkurrencespillet, hvor hensynet til udviklingen går forud for resultatet; det giver flere succesoplevelser og udvikler en konstruktiv og nuanceret opfattelse af "at vinde.
  • Vi anser i foreningskultur og frivilligt engagement som bærende for ungdomsarbejdet og vi har altid plads til spillere og forældre som eksempelvis trænere, holdledere, udvalgsmedlemmer og til diverse praktiske opgaver.
  • Vi værdsætter hinanden og fremmer et godt socialt miljø med arrangementer som f.eks. fokusturneringer, natbadminton, klubfest, julearrangement og fastelavn.
  • Vi repræsenterer klubben og prøver vores færdigheder af i både individuelle turneringer på landsplan og holdturneringen under Badminton København.
  • Vi fokuserer på idrættens kerneværdier: Den gode træning og glæden ved spillet.

 

 


Seneste nyt